Alternativni pristup serveru (cs.donjivakuf-cs.mojkgb.com)

Od sada je serverima moguće pristupiti koristeći poddomenu cs.donjivakuf-cs.mojkgb.com umjesto IP adrese 193.192.58.126, što u prijevodu znači da pored dosadašnjeg pristupa serveru koristeći unos [IP adresa]:[Port], alternativno je moguće koristiti i [Poddomena]:[Port]. U nastavku su prikazana oba pristupa serveru. Za pristup Donji Vakuf CS 1.6 Public Serveru možete kucati cs.donjivakuf-cs.mojkgb.com:27756 ili 193.192.58.126:27756. Za pristup Donji […]

Read More