AMX Mod X Komande

U ovoj objavi ćete se upoznati s komandama koje nudi AMX Mod X. Naravno, ovdje neće biti opisane sve komande jer ih postoji jako mnogo, pogotovo ako uzmemo u obzir da brojnost komandi raste brojem dodataka (plugina) instaliranih na serveru. 🙂

Sve komande se upisuju u konzolu, a opći slučaj pisanja komandi je dat u nastavku:

amx_<komanda> <opcija1> <opcija2> [opcija3]

Obavezne opcije su prikazane s znakovima manje-više (<>), a neobavezne (proizvoljne) s uglatim zagradama ([]). Kada pišete komande, naravno, ne upisujete <> i [].

Postoji komanda koja vam pruža pomoć u korištenju komandi u toku igre, a to je, pogađate, amx_help. U nastavku se nalaze neke osnovne komande razvrstane u 6 kategorija.

Admin komande:

 • amx_kick <nick> [razlog] – Kikuje igrača sa servera.
 • amx_ban <nick> <vrijeme> [razlog] – Banuje igrača (nula = ban za stalno).
 • amx_unban <Steam ID ili IP> – Odbanuje igrača.
 • amx_slay <nick> – Ubija igrača.
 • amx_slap <nick> [šteta] – Ošamari igrača i načini mu štete (oduzme HP), ali samo ako se unesene neobavezni parametar.
 • amx_who – Prikazuje igrače na serveru i njihove detalje, uključujući i pristupne zastave.
 • amx_map <naziv mape> – Mijenja mapu.
 • amx_nick <trenutni nick> <novi nick> – Mijenja nick igrača.
 • amx_plugins – Prikazuje dodatke (plugine) koji su instalirani na serveru.

Chat komande:

 • amx_say <poruka> – Poruka vidljiva svim igračima (obično ispisana zelenom bojom).
 • amx_chat <poruka> – Poruka vidljiva samo adminima na serveru.
 • amx_psay <nick> <poruka> – Privatna poruka igraču.
 • amx_tsay <boja> <poruka> – Velika HUD poruka na lijevoj strani, vidljiva svim igračima.
 • amx_csay <boja> <poruka> – Velika HUD centrirana poruka, vidljiva svim igračima.

Vote komande:

 • amx_votemap <mapa1> [mapa2] [mapa3] [mapa4] – Glasanje za mapu.
 • amx_votekick <nick> – Glasanje za kikovanje igrača sa servera.
 • amx_voteban <nick> – Glasanje za banovanje igrača sa servera.
 • amx_vote <pitanje> <odgovor1> <odgovor2> – Admin definiše anketu.
 • amx_cancelvote – Prekida tekuće glasanje.

Komande za statistike:

 • say /hp – Ispisuje HP igrača koji vas je ubio.
 • say /me – Ispisuje štetu koju ste nanijeli u toku runde (do trenutka upisivanja komande).
 • say /topX – Ispisuje top X igrača.
 • say /rank – Ispisuje vaš rank i detalje za vaš nick.

Komande za say (chat):

 • say nextmap – Ispisuje naziv sljedeće mape.
 • say timeleft – Ispisuje preostalo vrijeme do promjene mape.
 • say thetime – Ispisuje trenutno vrijeme.

Komande za izbornike:

 • amxmodmenu – Ispisuje AMX Mod X izbornik.
 • amx_cvarmenu – Cvar izbornik za podešavanje raznih serverskih parametara.
 • amx_mapmenu – Ispisuje izbornik s mapama.
 • amx_votemapmenu – Ispisuje izbornik za glasanje za mape.
 • amx_kickmenu – Ispisuje izbornik za kikovanje.
 • amx_banmenu – Ispisuje izbornik za banovanje.
 • amx_slapmenu – Ispisuje izbornik za šamaranje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.