Pristupne i konekcijske zastave

Zahvaljujući pristupnim zastavama (access flags) vrši se kontrola i ograničenje korištenja komandi na serveru. One omogućuju i određuju koliko jedan igrač ima dozvola i mogućnosti na serveru, odnosno koje su mu komande dostupne za korištenje.

U nastavku slijedi lista pristupnih zastava i komandama koje one dozvoljavaju:

a – imunitet (igrač ne može biti banovan, kikovan, slayovan ili slapovan)
b – slot (rezerviše se slot za igrača u slučaju punog servera)
c – amx_kick
d – amx_ban i amx_unban
e – amx_slay i amx_slap
f – amx_map
g – amx_cvar
h – amx_cfg
i – amx_chat i druge chat komande (tsay, psay, itd.)
j – amx_vote
k – amx_cvar sv_password (postavljanje lozinke na server/zaključavanje servera)
l – amx_rcon (omogućava potpunu kontrolu nad serverom, samo za vlasnika/head admina)
m – korisnički definisan stepen A
n – korisnički definisan stepen B
o – korisnički definisan stepen C
p – korisnički definisan stepen D
q – korisnički definisan stepen E
r – korisnički definisan stepen F
s – korisnički definisan stepen G
t – korisnički definisan stepen H
u – pristup izborniku
z – obični igrač (nije admin)

Dakle, kada se daje admin nekom igraču, gore navedena slova predstavljaju komande koje će taj igrač imati. Slova pored kojih piše korisnički definisan stepen su rezervisana za komande koje mogu biti dodane od strane nekog dodatka (plugina), kao što je, na primjer, AMX Super.

Pored pristupnih postoje i konekcijske zastave koje određuju na koji način će se igrač, kojem smo prethodno odredili nivo pristupa, autentifkovati. Postoji više metoda, a svako slovo predstavlja jedan način autentifikovanja. U nastavku slijede konekcijske zastave i njihovo značenje:

a – izbacuje igrača ako ima unesenu pogrešnu lozinku
b – zahtijeva od igrača da ima specifičan klan tag u nicku
c – određen Steam ID
d – određena IP adresa
e – lozinka se ne provjerava (ne preporučuje se!)
k – igrač mora imati precizno unesen nick i tag (osjetljivo na mala i velika slova)

Admini se dodaju u users.ini datoteku koja se nalazi na serveru, a obično na lokaciji:

root > cstrike > addons > amxmodx > configs > users.ini

U toj datoteci, admin se dodaje u formatu:

“Nick/Steam ID/IP” “Lozinka” “Pristupne zastave” “Konekcijske zastave”

Na primjer:

“Test” “testsifra123” “abc” “a”

U liniji iznad smo dodijelili imunitet, slot i kick komandu igraču “Test”. Tip autorizacije je validna lozinka, a da bi igrač “rekao” serveru koja mu je lozinka, mora postaviti informacije za server u njegovu konfiguracijsku datoteku. To je moguće i putem konzole, i to na sljedeći način:

setinfo _pw “testsifra123”

Ipak, zbog raznih vrsta prevara i dostupnih alata za mijenjanje Steam ID-a, kao i sam nemar admina, preporučeno je da se koristi zaštita Steam ID + lozinka (ac konekcijske zastave).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.